גירסה 1.1.7

מסכי התוכנה

צפיה במסך התוכנה הראשי

הפקת חשבונית עיסקה / תעודת משלוח

הפקת חשבונית מס

צפיה בחשבונית מודפסת

הפקת קבלה

הפקת חשבונית מס / קבלה

הפקת חשבונית זיכוי

דו"חות

עידכון פרטי העסק שלי

רשימת לקוחות

רשימת פריטים